دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و الویت بندی بسته های تور مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی

قسمتی از متن پایان نامه :

1 پرسشنامه

به مقصود شناخت اندازه اهمیت هرکدام از عوامل در انتخاب مقصد، هتل و خدمات پرسشنامه ای تهیه و به صورت تصادفی در بین 50 نفر از افراد مراجعه کننده به چند آژانس مسافرتی و همچنین فرودگاه توزیع گردید که نتایج آن به صورت زیر می باشد:

شکل3-2. مقایسه سنی افراد شرکت کننده در پرسشنامه

 

در قسمت اطلاعات شخصی خواسته شده از افراد در پرسشنامه، در جواب سوال بازه سن افراد همانطور که در شکل 3-2 ملاحظه می­گردد بیشترین افراد در بازه­ی 25 تا 44 سال می­باشد که نشان دهنده این می باشد که اکثر افراد پاسخگو به پرسشنامه افراد جوان و میانسال بوده­اند.

از این 50 نفر پاسخگو به پرسشنامه، 7 نفر در بازه سنی 15 تا 24 سال، 24 نفر در بازه سنی 25 تا 44 سال، 14 نفر در بازه سنی 45 تا 64 سال و 5 نفر هم بالاتر از 64 سال می باشند.

شکل3-3. مقایسه جنسیتی افراد شرکت کننده در پرسشنامه

 

براساس اطلاعات اعلام شده توسط افراد پاسخگو به پرسشنامه و همانطور که در شکل 3-3 ملاحظه می­گردد جنسیت بیشتر افراد مرد بوده می باشد.

از بین 50 نفر پاسخگو به پرسشنامه 30 نفر مرد و 20 نفر  زن بوده­اند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال پژوهش

سوالی که مطرح میشود این می باشد که:

  • آیامی­توان با در نظر داشتن شناخت مخاطب در صنعت خدمات مسافرتی و با در نظر داشتن سیاق فعلی فرآیند بسته­های مخاطب پسندتری طراحی نمود؟
  • اولویت­های انتخاب بسته­های مسافرتی در بین مشتریان(در ایران) چیست؟
  • آیا نتایج به دست آمده با طریقه فعلی تقاضا همخوانی دارد؟