دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

گروه ها(C 2):

بازاریابی اینترنتی همزمان با پیدایش اینترنت وارد حیطه ى وجود گذاشت. اینترنت محل تعامل اشخاص و گروه های مختلف می باشد. به افرادی که هر یک با هدفی خاص با یکدیگر تعامل می نمایند “گروه” گویند. ارزش یک شبکه به واسطه ی تعداد اجزای آن مشخص می گردد. به گونه دقیق تر ارزش یک شبکه با توان دومِ تعداد اجزای آن برابراست. قانون حاضر را می توان برای گروه ها نیز  به کار بُرد. در یک شبکه مانند اینترنت، ارزش یک گروه با تعداد اجزای آن افزایش می یابد.  این به آن معنی می باشد که هر چه تعداد اعضای گروه بیشتر باشد، قدرت گروه نیز بیشتر می گردد و این دلیل عضویت افراد در گروه ها می باشد.

عنصر گروه به نوعی همان مفاهیم مطرح در عنصر تعامل مشتری با اعضای شرکت و عنصر تعامل مشتری با پایگاه اینترنتی از آمیخته ىI 7 را اظهار می کند، زیرا که هر سه ى این عوامل به برقراری ارتباط با مشتریان از طریق اتاق های گفت وگو و خلق گروه هایی به مقصود تعامل با آنان تصریح می کنند.

سایت(S):

تعاملات بازاریابی اینترنتی برروی یک رسانه ى دیجیتالی به نام اینترنت انجام می گیرد. چنین تعاملات و روابطی نیازمند مکانی مناسب می باشد که در هر زمان و در هر مکانی بتوان به آن دسترسى داشت. پس، تعاملات دیجیتالی  نیازمند یک محیط دیجیتالی به نام سایت می باشد. سایت مانند پیشخوان مغازه ها، واسطه ى ارتباط شرکت و مشتری می باشد و اولین محل حضور مشتری در فضای مجازی و اینترنت می باشد. به همین دلیل، مهمترین عنصر ارتباطیِ بازاریابی اینترنتیِ موفق می باشد. سایت، محل نمایش مجازی محصول، یک ابزار پیشبرد فروش و یک نقطه برای توزیع و فروش محصول و پخش کاتالوگ نیز به شمار مى رود. پس سایت، صحنه ى عملکرد ارتباط با مشتری، و محملِ تعامل و معامله با مشتریان تحت وب می باشد. رسالت اصلی سایت، جذب کاربران اینترنت به خود، ارتباط با بازارهای هدف و همچنین نماینده ى نام تجاری سازمان الکترونیک می باشد. بعضی از اهداف رایج و کارکردهای معمولِ وب سایت ها عبارت اند از:  اطلا ع رسانی در مورد خدمات و محصولات و پیشبرد فروش،قرار دادن اطلاعات در اختیار مشتریان و صاحبان سهام، ارائه ى خدمات و فعالیت های پشتیبان برای افزایش وفاداری مشتریان و ترغیب آنان به بازگشت، ارائه ى مشاوره ى فروش و ایجاد بانک های اطلاعات آنلاین مشتریان، انجام فروش مستقیم و اجازه ى برقراری ارتباط متقابل و تعامل بین مشتریان و شرکت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف پژوهش

1-3-1  هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش،شناسایی ارتباط بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان می باشد که از طریق مطالعه و مطالعه الگوها و مدل های رفتار خرید مشتریان در محیط اینترنت، مولفه ها و شاخص ها احصاء خواهد گردید.

1-3-2 هدف کاربردی

نتایج مورد انتظار پژوهش این می باشد که در پایان پژوهش مولفه ها و شاخص های تعیین کننده رفتار خرید مشتریان در بازاریابی اینترنتی جهت هرگونه سیاستگذاری و برنامه ریزی به مدیران بازاریابی ارائه شده و بتوانند سهم بیشتری از بازار را برای محصولات و خدماتشان از طریق محیط اینترنتی در اختیار گیرند.