دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و الویت بندی بسته های تور مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی

قسمتی از متن پایان نامه :

در بهره گیری از بسته­های مسافرتی

 

در پاسخگویی به آخرین سوال اطلاعات شخصی همان گونه که در شکل 3-7 ملاحظه می­گردد افراد به پرسش تجربه بهره گیری از بسته­های مسافرتی پاسخ گفتند.

از بین 50 نفر پاسخگو 17 نفر اعلام کردند که تجربه بهره گیری داشته اند و 33 نفر نیز اعلام داشته­اند که تجربه بهره گیری ازین بسته­ها رو نداشته­اند.

 

همچنین نتایج حاصله از اندازه درجه اهمیت هرکدام از عوامل به تبیین زیر می باشند:

خاطر نشان می گردد که ضرایب به صورت ضرایب وزن دار که مجموع آنها برابر یک می باشد گزارش میشوند، که برای این مقصود عملیات زیر انجام میشود:

 

i = نفرات پاسخگو به پرسشنامه که از 1 تا 50 می باشند

j = عوامل تاثیر گذار در انتخاب که 9 تا برای مقصد، 4تا برای هتل و 4تا برای خدمات می باشند

Rij = ضریب اهمیت داده شده توسط پاسخگوی شماره i به عامل j در پرسشنامه

N = تعداد پاسخگویان به پرسشنامه که برابر 50 می باشد

RAj = میانگین ضرایب داده شده به عامل j

Wj = ضریب اهمیت وزندار عامل j

 

 

 

پس از مطالعه پرسشنامه ها و انجام عملیات بالا نتایج زیر حاصل گردید:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالی که مطرح میشود این می باشد که:

  • آیامی­توان با در نظر داشتن شناخت مخاطب در صنعت خدمات مسافرتی و با در نظر داشتن سیاق فعلی فرآیند بسته­های مخاطب پسندتری طراحی نمود؟
  • اولویت­های انتخاب بسته­های مسافرتی در بین مشتریان(در ایران) چیست؟
  • آیا نتایج به دست آمده با طریقه فعلی تقاضا همخوانی دارد؟