دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد کلی و اختصاصی مورد مطالعه قرار داد. اهدف این پایان­نامه به صورت کلی عبارت می باشد از:

  • شناسایی مهمترین شاخصهای مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • رتبه بندی این شاخصها با بهره گیری از تکنیک TOPSIS
  • رتبه بندی ابعاد کلی با بهره گیری از تکنیک AHP

و مهمترین هدف اختصاصی که انجام این پژوهش به دنبال دارد عبارت می باشد از:

مطالعه عوامل مالی و غیرمالی (روانی) تأثیرگذار بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران به هنگام خرید و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار و رتبه­بندی اهمیت این عوامل. در نهایت این پژوهش به دنبال این می باشد تا راهکارهایی را به شرکت­های عرضه کننده سهام ارائه نماید تا بتوانند بر عوامل مهم از نظر سرمایه­گذاران که در انتخاب سهام توسط آن­ها تأثیر دارد، اثر گذاشته و آن­ها را در شرکت خود ارتقا بخشند.

1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)

1-4-1- سؤالات اصلی پژوهش

  • مهم­ترین شاخص­های مالی و غیرمالی تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟
  • اولویت این شاخص­ها چگونه می باشد؟
  • اولویت ابعاد کلی چگونه می­باشد؟

 

1-4-2- فرضیات پژوهش

با مطالعه پیشینه پژوهش، سه دسته عوامل مالی، سیاسی، عوامل روانی و بازار به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تصمیم­گیری سهامداران شناسایی شده می باشد که هریک دارای تعدادی عوامل فرعی میباشد. پس حداقل سه فرضیه برای پژوهش میتوان در نظر گرفت. بدیهی می باشد در طول پژوهش و با مطالعه بیشتر مطالعات پیشین، در صورتیکه شاخصهای جدیدی نظاره گردد، در فصل سوم پایان نامه به این فرضیّات اضافه خواهد گردید.

1- عوامل مالی، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.

2- عوامل سیاسی، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.

3- عوامل روانی و بازار، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.

همچنین با در نظر داشتن تاکید بر شاخصهای مالی در مطالعات پیشین، فرضیه چهارم به صورت زیر اظهار میشود.

4- عوامل مالی نسبت به سایر عوامل، دارای اولویت بالاتری در تصمیم­گیری خرید سهام عادی میباشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد کلی و اختصاصی مورد مطالعه قرار داد. اهدف این پایان­نامه به صورت کلی عبارت می باشد از:

  • شناسایی مهمترین شاخصهای مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
  • رتبه بندی این شاخصها با بهره گیری از تکنیک TOPSIS
  • رتبه بندی ابعاد کلی با بهره گیری از تکنیک AHP

و مهمترین هدف اختصاصی که انجام این پژوهش به دنبال دارد عبارت می باشد از:

مطالعه عوامل مالی و غیرمالی (روانی) تأثیرگذار بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران به هنگام خرید و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار و رتبه­بندی اهمیت این عوامل. در نهایت این پژوهش به دنبال این می باشد تا راهکارهایی را به شرکت­های عرضه کننده سهام ارائه نماید تا بتوانند بر عوامل مهم از نظر سرمایه­گذاران که در انتخاب سهام توسط آن­ها تأثیر دارد، اثر گذاشته و آن­ها را در شرکت خود ارتقا بخشند.