دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت وضرورت موضوع پژوهش

به نظر بسیاری از صاحب نظران فن آوری اطلاعات به سرعت درحال گسترش و تکامل می باشد و درتمامی جنبه ها وصنایع مختلف درحال نفوذ می باشد،تا کنون اطلاعات به تنهایی به عنوان سرمایه سازمانی تصور نمی گردید، فرآیند مدیریت هنری فردی تصور می گردید، نه به عنوان فرآیند هماهنگی وسیع جهانی گسترده.اما امروزه اهمیت و ضرورت سیستم های اطلاعاتی درک شده می باشد،زیرا بیشتر سازمان ها برای موفقیت خود به این سیستم ها نیاز دارند.فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته ونقش آن درعملکرد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و صنایع مورد مطالعه قرار می گیرد .هدف ازاین مطالعه،تحلیل موشکافانه یکی از دلایلی می باشد که سبب می گردد بعضی بنگاه ها دراستفاده از این فن آوری به اندازه کافی اثربخشی نداشته باشند(خادمی،1386،ص47).

بهره گیری از فن آوری اطلاعات در حال حاضر به عنوان یک اصل اساسی برای  کسب مزیت رقابتی و رقابت در بازارهای رقابتی امروزی می باشد. برای این که یک شرکت بتواند با رقبای داخلی وخارجی روبرو گردد نیاز به تجهیزاتی دارد که موجب سرعت و بهبود معاملات و مبادلات شرکت گردد.بهره گیری فن آوری اطلاعات در شرکت ها می تواند در سودآوری[1]، بهره وری و سرعت عملکرد آن ها تاثیر بگذارد.انجام این پژوهش میتواند به گسترش نظام مند شرکت ها وتشویق مدیران برای بهره گیری از فن آوری اطلاعات کمک کند.به نظر      می رسد برای آن که شرکت ها از حالت ایستا خارج و به گردش مستمر دارایی های خود بپردازند لازم می باشد هماهنگی هایی میان محصول ومصرف کننده خود ایجاد نمایند تا بتواند سرمایه های گران قیمت خود را تحرک بخشیده و از طریق گردش سریع تر سرمایه حاشیه سود خود را منطقی تر کنند. چنین شرکت هایی بایستی بتوانند  اطلاعات مصرف کنندگان را بدست آورند و به مراحل تولید و تدارک مواد انتقال دهند تا تولید را با در نظر داشتن اطلاعات کافی برنامه ریزی نمایند(رفیعی،1383،ص5).

با در نظر داشتن این که شرکت ها به دنبال سود آوری در فضای رقابتی حال حاضر هستند و از طرفی فن آوری اطلاعات و تأثیر آن در شرکت های انتفاعی روز به روز در حال پر رنگ تر شدن می باشد ، پژوهش پیرامون این مسأله که سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات چگونه و تا چه اندازه بر عملکرد مالی شرکت ها موثر می باشد ، ضرورت پیدامی کند. هدف اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش ثروت سهامداران می باشد و برای دستیابی به این هدف از ابزارها ( تصمیمات مدیریتی ) مختلفی بهره می برند که یکی از آن ها سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات می باشد. نتایج پژوهش حاضر میتواند به اندازه زیادی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طراحی استراتژی های بهبود آن مهم باشد.

[1]. Profitabler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش را می توان به دو قسمت علمی وکاربردی طبقه بندی نمود که عبارت می باشد:

الف)اهداف علمیدر اینجا هدف اصلی پاسخ به سوال اصلی پژوهش بوده که می توان در قالب موارد زیر آن را اظهار نمود:

  • توصیف متغیرهای پژوهش شامل زیرساخت ها، اتوماسیون اداری، شبکه و امکانات ارتباطی، سیستم گزارشات مدیریت، منابع انسانی پشتیبان، رشد فروش، رشد سودآوری و نرخ بازده سهام
  • تعیین ارتباط بین متغیر های پژوهش در قالب مدل ارایه شده
  • آزمون فرضیه های پژوهش

ب)اهداف کاربردی- هدف کاربردی این پژوهش در شناخت ابعاد مختلف فن آوری اطلاعات می باشد که مدیران بر اساس ساختار،کاربرد و منابع انسانی بتوانند به کارگیری IT در شرکت ها را برنامه ریزی و کنترل نمایند و نیز بتوانند در راستای بهبود عملکرد از IT بهره گیری نمایند.