دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

این پژوهش از نوع تحلیلی پیمایشی میباشد و از نظر گستره عملکرد نتایج پژوهش نیز در دسته تحقیقات کاربردی قرار می­گیرد. در این پژوهش از مطالعه کتابخانه­ای و میدانی بهره گیری خواهیم نمود. بدین ترتیب که جهت شناسایی و تعیین مولفه­های پژوهش، محقق به مطالعه ادبیات موضوع با بهره گیری از روش کتابخانه­ای خواهد پرداخت و جهت جمع­آوری داده­های مورد نیاز نیز با بهره گیری پرسشنامه­های طراحی شده، به کار میدانی می­پردازیم. برای انجام این پژوهش آغاز در بعضی زمینه­ها مانند عوامل موثر بر تصمیم­گیری خرید و نیز خرید سهام عادی با بهره گیری از کتب مربوطه و موجود و مقالات معتبر موجود در اینترنت و همچنین مجلات مدیریتی پژوهش خواهیم نمود. در این راستا پس از شناسایی شاخصهای موثر بر خرید سهام عادی، پرسشنامه پژوهش جهت  سنجش درجه اهمیت شاخصهای فوق الذکر در بین نمونه مورد مطالعه توزیع خواهد گردید. در پایان نیز برای اولویت­بندی شاخصها از تکنیکهای TOPSIS و AHP بهره گیری میگردد. خاطر نشان می گردد برای سنجش پایایی و روایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی بهره گیری خواهد گردید.

 

 

 

1-8- تبیین واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش

  • تصمیم‌گیری چندمعیاره (Multiple Criteria Decision Making)

یک دسته از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره می باشد که به مقصود انتخاب مناسب‌ترین گزینه از بین m گزینه موجود به کار می‌رود (اصغرپور، 1383).

 

  • تکنیک TOPSIS

یکی از روش‌های مرسوم در بحث تصمیم‌گیری چند معیاره (MADM) می‌باشد که از قابلیت‌های قابل توجهی برخوردار می باشد. برای بهره گیری از این روش نیاز به یک ماتریس تصمیم‌گیری داریم که سطرهای این ماتریس گزینه‌ها و ستون‌های آن معیارها می‌باشد (اصغرپور، 1383). با یک رویکرد سیستمی می‌توان تکنیک تصمیم‌گیری TOPSIS را به فضای فازی توسعه داد. بهره گیری از این رویکرد به خصوص در زمانی که هدف حل یک مساله تصمیم‌گیری به صورت گروهی می‌باشد بسیار کارسازتر می باشد.

  • تکنیک AHP

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم­گیری چند معیاره می باشد که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه 1970 ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی می باشد. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد مطالعه قرار می‌دهد و آنها را به شکلی ساده تغییر داده به حل آن می‌پردازد. در این تکنیک به جای شناسایی درجه اهمیت شاخصها به صورت مستقل، درجه اهمیت شاخصها به صورت مقایسات زوجی سنجیده میشود (اصغرپور، 1383).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد کلی و اختصاصی مورد مطالعه قرار داد. اهدف این پایان­نامه به صورت کلی عبارت می باشد از:

  • شناسایی مهمترین شاخصهای مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
  • رتبه بندی این شاخصها با بهره گیری از تکنیک TOPSIS
  • رتبه بندی ابعاد کلی با بهره گیری از تکنیک AHP

و مهمترین هدف اختصاصی که انجام این پژوهش به دنبال دارد عبارت می باشد از:

مطالعه عوامل مالی و غیرمالی (روانی) تأثیرگذار بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران به هنگام خرید و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار و رتبه­بندی اهمیت این عوامل. در نهایت این پژوهش به دنبال این می باشد تا راهکارهایی را به شرکت­های عرضه کننده سهام ارائه نماید تا بتوانند بر عوامل مهم از نظر سرمایه­گذاران که در انتخاب سهام توسط آن­ها تأثیر دارد، اثر گذاشته و آن­ها را در شرکت خود ارتقا بخشند.