دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و الویت بندی بسته های تور مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخاب گزینه­های انتخاب:

به مقصود مطالعه مدل و مقایسه آن با نمونه واقعی آغاز با در نظر داشتن روش ANP گزینه های انتخاب را تعریف می نماییم.

گزینه های انتخاب برای مقصد را از میان گزینه­های موجود در مسیرهای تورهای مسافرتی انتخاب می نماییم.

برای انتخاب این مقاصد چند مورد مد نظر قرار می گیرد:

اول اینکه تعداد متقاضی برای این مقاصد در حد قابل قبول باشد که داده های ما برای مقایسه پایانی به تعداد کافی باشد

همچنین کوشش شده این مقاصد از نقاط مختلف جغرافیایی باشند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و در نهایت با در نظر داشتن این که عامل قیمت در تصمیمات مخاطبین ما به صورت بازه ای می باشد مقاصد انتخاب شده در محدوده­ی قیمتی نزدیکی می­باشند

مقصود از تصمیمات بازه­ای در قیمت این می باشد که در نگاه کلی ضریب قیمت در عوامل موثر انتخاب در نزد مخاطبین ما شدیدا بالاست، زیرا مشتری محدوده­ یا بازه­ای از قیمت را برای خود مد نظر دارد که اگر قیمت ارائه شده خارج از آن محدوده باشد دیگر عوامل موثر در انتخاب پیش روی قدرت ضریب قیمت عملا هیچ نقشی ندارند.

نکته جالب توجه این می باشد که مخاطبین در پاسخگویی به اندازه تاثیر هرکدام از عوامل در انتخاب آنها ناخودآگاه گزینه ها را بازه ای مد نظر گرفته و این گونه متصور شده­اند که همه قیمتها در آن بازه مورد نظر آنهاست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال پژوهش

سوالی که مطرح میشود این می باشد که:

  • آیامی­توان با در نظر داشتن شناخت مخاطب در صنعت خدمات مسافرتی و با در نظر داشتن سیاق فعلی فرآیند بسته­های مخاطب پسندتری طراحی نمود؟
  • اولویت­های انتخاب بسته­های مسافرتی در بین مشتریان(در ایران) چیست؟
  • آیا نتایج به دست آمده با طریقه فعلی تقاضا همخوانی دارد؟