دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و الویت بندی بسته های تور مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی

قسمتی از متن پایان نامه :

3 تشکیل سوپرماتریس

سوپرماتریس، ماتریسی از روابط بین اجزای شبکه می­باشد که از بردارهای اولویت این روابط به دست می­آید. این ماتریس چهارچوبی برای مشخص کردن اهمیت نسبی گزینه­ها پس از انجام مقایسه­های زوجی در اختیار قرار می­دهد.

هریک از مولفه­های سوپرماتریس بیانگر بردار وزن مقایسه زوجی انجام شده در تراز مربوط می باشد.

 

4-1-4 محاسبه توزیع ماندار سوپرماتریس وزن­دار شده

این امر مشابه با فرآیند زنجیرهای مارکوف با به توان رساندن سوپرماتریس وزن­دار شده به یک عدد بزرگ حاصل می­گردد، یعنی:

 

در صورتی که ماتریس توزیع ماندار، به یک ماتریس نهایی همگرا گردد، این ماتریس نهایی به عنوان معیار سنجش وزن برای گزینه­ها به کار می­رود. در صورتی که این ماتریس به یک بردار همگرا نشود، از تمامی ماتریس­هایی که همگرایی به صورت تناوبی به آن­ها انجام می­گردد، میانگین گیری خواهد گردید:

 

4-1-5 نرمال کردن وزن­های به دست آمده

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال پژوهش

سوالی که مطرح میشود این می باشد که:

  • آیامی­توان با در نظر داشتن شناخت مخاطب در صنعت خدمات مسافرتی و با در نظر داشتن سیاق فعلی فرآیند بسته­های مخاطب پسندتری طراحی نمود؟
  • اولویت­های انتخاب بسته­های مسافرتی در بین مشتریان(در ایران) چیست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا نتایج به دست آمده با طریقه فعلی تقاضا همخوانی دارد؟