دانلود پایان نامه

و دقیقتر خواهد بود.
باید در سیرهی تربیت دینی تفاوتهای فردی کودکان و نوجوانان، رابطهی تربیت دینی با عادت شناخته شود، به رشد عقلی کودک و استدلالات او توجه گردد و در راه رسیدن به هدف الگوهایی برایش مهیا شود. هر اندازه تربیت ساده، مرحله به مرحله، مستمر، با آگاهی، معتدل و با احترام صورت گیرد، نتیجهی به دست آمده برای مربی و متربی شیرینتر و بادوامتر خواهد بود. همچنین تربیت دینی در مراحل سهگانهی زندگی انسان صورت میگیرد.
1-5-4- ریشههای تربیت ناپذیری دینی
پرسش:
امروزه یکی از دغدغه های خانواده ها، موفقیت در امر تربیت دینی فرزندان خود است. به راستی چه موانع و آسیب هایی در حال حاضر در جامعه وجود دارد که می تواند مانع از تحقق چنین هدفی گردد؟
پاسخ:
آسیب شناسی تربیت دینی، به معنای بررسی واقع بینانه موانع و آسیب ها در امر تربیت دینی و ارائه راهکارهای مقابله با آن، یکی از ضرورت های انکارناپذیر زمان حال ما است. به طور طبیعی منظور از موانع و آسیب ها، آن دسته عوامل مهم و مؤثری است که در روند تربیت دینی اختلال ایجاد می کند و تحقق آن را مشکل و یا ناممکن می سازد. اینک به برخی از مهم ترین موانع و آسیب ها اشاره گذرایی میکنیم.
1-5-4-1- آسیب های وراثتی
برخی آسیب های تربیت دینی و اخلاقی فرزندان در وراثت ریشه دارند، بدین معنا که عامل وراثتی و نتیجه ازدواجهای نامناسب و غیرموفق، زمینه و بسترهای نامساعدی را برای تربیت دینی و اخلاقی نسلهای بعدی فراهم میسازد. اسلام برای پیشگیری از این مسئله تعالیم و راهکارهای لازم را به پیروان خود ارائه کرده و بدین وسیله از وراثتهای نامطلوب و به دنیا آمدن فرزندان منحرف و معیوب به لحاظ وراثتی جلوگیری کرده است.
1-5-4-2- آسیب های محیطی
پارهای از آسیبهای تربیت دینی و اخلاقی از عوامل محیطی ناشی میشود. عوامل محیطی عبارتند از: خانواده، نهادهای آموزشی، رسانههای گروهی و وسایل ارتباط جمعی اعم از رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات، اینترنت، دوستان و معاشران و نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برجامعه. عوامل یادشده همانطور که میتوانند زمینه ساز تربیت دینی و اخلاقی باشند و بستر مساعدی برای تربیت درست و اسلامی فراهم سازند، میتوانند به عنوان موانع و آسیب های تربیتی نیز مطرح شوند.
1-5-4-3- آسیب های ناشی از تغذیه
امروزه تأثیر غذا بر رفتار و تربیت دینی فرزندان، امری انکارناپذیر است. روایاتی که از آثار زیانبار “لقمه حرام” سخن میگوید ناظر بر همین حقیقت است. امام صادق(ع) درباره تأثیر درآمدهای حرام میفرماید:” درآمد حرام در نسل و فرزندان آدمی ظاهر می شود”.133
1-5-4-4- آسیبهای ناشی از مربیان
پارهای از آسیبها از ناحیه والدین و دیگر مربیان تربیتی، متوجه تربیت دینی و اخلاقی فرزندان میشود که برخی از آنها عبارتند از:
الف) سهل انگاری خانوادهها در امر تربیت دینی فرزندان
ب) شخصیت رفتاری والدین در ارائه الگوی عملی رفتار دینی به فرزندان
ج) دوگانگی و تضاد در رفتار والدین
د) عدم نظارت دقیق و مراقبت نکردن بر روند فعالیتهای فرزندان.
1-5-4-5- روشهای آسیب زا
برخی آسیبهای تربیت دینی ریشه در روشهای تربیتی دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
– نازپروردگی و تنعم در اثر افراط در محبت و نوازشهای بیحساب
امام کاظم(ع) میفرماید:” شایسته است که طفل در کودکی با سختی و مشکلات اجتناب ناپذیر حیات رو به رو شود تا در بزرگسالی، بردبار و صبور باشد”.134 همچنین امام باقر(ع) می فرماید: “بدترین پدران کسی است که در نیکی به فرزند زیادهروی کند”.135
– رفتارهای تحقیرآمیز با فرزندان
– اجبار و اکراه توأم با برخوردهای تحکم آمیز و امر و نهی های لجاجت برانگیز
– خشونت و سختگیریهای بیجا
– تبعیض و بی عدالتی در رفتارها
1-6- معرفی استان کرمانشاه
در این بخش به بررسی موقعیت و وسعت و آب و هوای استان کرمانشاه پرداخته میشود.
1-6-1- موقعیت و وسعت
استان کرمانشاه با وسعتی برابر با 25 /24434 کیلومتر مربع در غرب ایران قرار دارد. این استان حدود 1/45 درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد و به لحاظ وسعت هجدهمین استان کشور است.
این استان از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان‌های لرستان و ایلام، از شرق به استان همدان و از غرب با کشور عراق هم‌جوار است و بیش از سیصد و سی کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد. کرمانشاه منطقه‌ای نیمه کوهستانی است و سلسله جبال زاگرس بخش عمده این استان را پوشانده است. تنها در بخش‌هایی از دامنه‌های کم شیب این منطقه یا دره‌های عریض آن، زمین‌های کم ارتفاع و جلگه‌های آبرفتی مشاهده می‌شود.
1-6-2- آب و هوا
استان کرمانشاه دارای آب و هوای گرمسیری است. این استان از نظر آب و هوا تحت تأثیر عوامل چندی است که اوضاع اقلیمی این ناحیه را به وجود می‌آورد، از جمله:
ورود و عبور جریان هوای مدیترانه‌ای: این جریان هوا عامل اصلی بارندگی در استان کرمانشاه است.
ارتفاعات این استان: ناهمواری‌های استان در مقابل جریان‌های مرطوب غربی قرار دارد. معمولاً‌ دامنه‌های این کوهستان‌ها خصوصاً دامنه‌های رو به غرب، دارای رطوبت بیش‌تر و دامنه‌های رو به شرق خشک‌تر و دارای نزولات جوی کم‌تر است.
در مناطق کوهستانی برف چندین ماه از سال در ارتفاعات می‌ماند و درجه حرارت تا پانزده درجه سانتی‌گراد پایین می‌آید. فصل زمستان در این مناطق طولانی است و با بهاری کوتاه به تابستان متصل می‌شود.
بر اساس آخرین وضعیت تقسیمات کشوری، استان کرمانشاه دارای دوازده شهرستان، بیست و شش شهر، بیست و پنج بخش و هشتاد و سه دهستان است.
1-7- آشنایی با فرهنگ و نژاد استان کرمانشاه
در این بخش به بررسی جمعیت، نژاد، زبان و مذهب استان کرمانشاه پرداخته میشود.
1-7-1- جمعیت
این استان بنا بر برآوردهای سال 1385 مجموعا 1.902.760 نفر جمعیت دارد.
مرکز این استان شهر کرمانشاه است که دارای حدود 570.567 نفر جمعیت است که حدود 3درصد از جمعیت کل کشور را شامل می شود و از این نظر در کل کشور دارای رتبه سیزدهم است. از این تعداد 35/59 درصد در نقاط شهری و 30/39 درصد در نقاط روستائی زندگی میکرده اند و بقیه جمعیت به صورت غیر ساکن میباشند. در این استان در مقابل هر 100 نفر زن، 106 نفر مرد وجود داشته است. این نسبت در بین اطفال کمتر از یک سال برابر 107 نفر و در بزرگسالان 65 ساله و بیشتر معادل 137 نفر بوده است.
از جمعیت این استان 14/4 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار داشتهاند. 14/55 درصد بین 15 تا 64 ساله و 71/40 درصد کمتر از 15 ساله میباشند.
در سال 1375 میزان با سوادی در جمعیت 6 ساله و بالاتر استان به 57/76 درصد می‌رسد که این رقم در نقاط شهری 14/97 درصد و در مناطق روستائی و غیر ساکن 30/92 درصد به دست آمده است. به عبارتی دیگر در استان به طور متوسط از هر 10 نفر 9 نفر با سواد میباشد.
1-7-2- نژاد
اگر چه اظهار نظر درباره نژاد کرد، کاری بس دشوار است، ولی به نظر میرسد کردهای کرمانشاه، همچون کردهای کردستان آریایی تبار و از ساکنان قدیم فلات ایران میباشند. این قوم یکی از شعبات نژاد آریایی است که از هزاره دوم پیش از میلاد وارد ایران شدند و در کوه های زاگرس سکنی گزیدند.
کردها مردمانی ایرانی تبارند که زبان، فرهنگ و آداب و سنن آنان در ارتباط و پیوند با دیگر مردمان در قلمرو زیست اقوام ایرانی است. در اسناد سومری و آشوری از بخشی از اقوام ساکن در سرزمین کوهستانی شرق آشور، شمال شرق و شرق بین النهرین و سرزمین سومر به نام کرتی یا گودی و کارتی و کارد نام بردهاند و در منابع ارمنی واژه کردوخ بر اینان اطلاق شده است. در آثار یونانی سده چهارم پیش از میلاد صریحاً به واژه کردوخی اشاره شده که محققین معتقدند کردوخی که با کردها ارتباط نژادی داشته اند، اززمان هخامنش تا دوره پس از اسلام اینان به نام “کورد ” و”کرد ” نامیده شدهاند.
1-7-3- زبان گویش
زبان اهالی کرمانشاه کردی است. زبان کردی خویشاوند نسبی زبان فارسی است؛ زیرا اشتراک قواعد دستوری و ذخیره لغوی زبانهای ایرانی نتیجه خویشاوندی نسبی آنها است. زبان کردی که شاخهای از زبان شمال غربی ایرانی میانه است، به علت داشتن ادبیات مکتوب اهمیت خاصی دارد. با این حال نفوذ زبانهای دیگر در این زبان قابل توجه است؛ زیرا از زبانهای عربی، ارمنی، ترکی و فارسی لغات بسیار در آن راه یافته است.
سابقه تاریخی کردها و پراکندگی آنان موجب پیدایش گویشهای بیشماری شده است که از جمله آنها عبارتند از:
1-7-3-1- گویش کردی کلهری
این گویش کردی بیشتر در میان افراد کلهر مورد استفاده واقع میشود و مناطقی که تقریباً با این گویش سخن میگویند؛ شامل ایلات زنگنه، سنجابی، احمدوند، بهتوری، نانکلی، پایروندها، ‌اهالی قصرشیرین، سرپل ذهاب، قلخانی، کرندی، قلعه زنجیریهای ساکن کرمانشاه، صحنه و مردم دینور است. با این تفاوت که تلفظ و لغات مردم کلهر اصیل‌تر و در سایر نقاط با توجه به همجواری با گویشهای دیگر کلمات تغییر یافته است.
1-7-3-2- گویش کردی اورامی
اکثر مردم دو ایل بزرگ لهونی در منطقه اورامان جنوبی در کرمانشاه و همچنین طوایف اورامان تخت و اورامان رزاب در حوالی کردستان و نیز ایل بزرگ باجلان که تعدادی از آنها در دشت ذهاب و بسیاری در حوالی خانقین زندگی میکنند، چندین روستا در منطقه گوران و تمامی مردم کندوله در دینور به این گویش تکلم میکنند.
1-7-3-3- گویش کردی سورانی
طوایف متعدد جاف جوانرود و تعدادی از طوایف مهاجرگوران، مردم دشت ذهاب و جیگیران، سراسر بخش روانسر و تیرههایی از اهالی سنجابی با این گویش سخن میگویند. این گویش شیوه سادهای از کرمانج است.
1-7-3-4- گویش لکی
اهالی هرسین، طوایف کاکاوند، بالاوند، جلالوند و عثمانوند به این گویش تکلم میکنند. این گویش آمیختهای از گویش کردی کلهری و لری است. همچنین لغاتی از گویش اورامی نیز دارد.
علاوه بر گویشهای کردی، مردم کرمانشاه به زبان فارسی کرمانشاهی و مردم سنقر به زبان ترکی تکلم میکنند. لهجه فارسی کرمانشاهی خاص این دیار است. این لهجه از لحاظ ضرب المثل غنی است و واژگان کردی دگرگون شده با پرداخت در جملات فارسی کرمانشاهی، جان میگیرد و کاربرد مییابد.
1-7-4- مذهب
اکثریت قریب به اتفاق جمعیت استان کرمانشاه را مسلمانان تشکیل میدهد که در حدود 7/99 درصد میباشد. در میان پیروان اسلام بیشتر شیعیان و درصدی نیز اهل تسنن میباشند. گروهی نیز زیر پوشش بدعتهای دینی با نام اهل حق با حفظ آداب و مناسک و معتقدات دین کهن ایران باستان یعنی زردشتی و همچنین با التقاطی از اسلام به حیاط دینی خود ادامه میدهند.
به طور کلی اقلیتهای مذهبی استان در مجموع 17/0 درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند که مهمترین آنها زردشتیان با 12/0 درصد، مسیحیان 2/0 درصد و کلیمیان 3/0 درصد از کل جمعیت را دارد.136
1-8- مقتضیات دورهی نوجوانی
مقدمه
اصطلاح نوجوانی از کلمهی لاتین adolescere مشتق شده که به معنای “رسیدن به بزرگسالی” است. شروع آن با بلوغ است و با عهدهدار شدن مسئولیتهای بزرگسالی پایان مییابد؛ فیلسوفی میگوید: نوجوانی با زیستشناسی آغاز میشود و با فرهنگ خاتمه مییابد. از اینرو دورهی نوجوانی ممکن است در بعضی از جوامع ابتدایی کوتاهتر باشد و در بعضی جوامع پیشرفته طولانیتر. شروع آن با تغییرات سریع در انتظارات و توقعات جامعه از نوجوانان یا انتقال تدریجی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق با موضوعنهج البلاغه، حوزه و دانشگاه، دانشگاه تهران
p
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید