دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

  • سخت افزار[1]
  • سخت افزار اصطلاحی می باشد که در مورد اجزای فیزیکی یک سیستم رایانه ای به کار می رود. یک سیستم رایانه شامل سه بخش اصلی: واحد پردازنده مرکزی، ابزار ورودی و خروجی وحافظه می باشد.
  • نرم افزار- مجموعه برنامه های می باشد که اجزای فیزیکی رایانه ای را فعال می سازد و به دو گروه نرم افزارهای سیستمی و کاربردی تفکیک می گردد. نرم افزار سیستمی، عملیات رایانه را متناسب می کند و نرم افزار[2] کاربردی برای حل مسائل خاص طراحی می گردد.
  • تجارت الکترونیک[6]تغییراتی که از نظر بهره گیری از رایانه ها، سیستم های اطلاعاتی و اینترنت در سازمان ها به وجود آمده می باشد روش هایی را برای بازرگانی الکترونیک در داخل و خارج سازمان به وجود آورده می باشد. اینترنت نیز به گونه روزافزونی فن آوری مورد نیاز برای چنین تغییراتی را در اختیار می گذارد (لاودن، 1380، ص 10).

[1] .Hard War

[2] .Soft War

[3] .Databas

[4] .Storage Technology

[5] Disk

[6] .Ecommerce

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش را می توان به دو قسمت علمی وکاربردی طبقه بندی نمود که عبارت می باشد:

الف)اهداف علمیدر اینجا هدف اصلی پاسخ به سوال اصلی پژوهش بوده که می توان در قالب موارد زیر آن را اظهار نمود:

  • توصیف متغیرهای پژوهش شامل زیرساخت ها، اتوماسیون اداری، شبکه و امکانات ارتباطی، سیستم گزارشات مدیریت، منابع انسانی پشتیبان، رشد فروش، رشد سودآوری و نرخ بازده سهام
  • تعیین ارتباط بین متغیر های پژوهش در قالب مدل ارایه شده
  • آزمون فرضیه های پژوهش
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب)اهداف کاربردی- هدف کاربردی این پژوهش در شناخت ابعاد مختلف فن آوری اطلاعات می باشد که مدیران بر اساس ساختار،کاربرد و منابع انسانی بتوانند به کارگیری IT در شرکت ها را برنامه ریزی و کنترل نمایند و نیز بتوانند در راستای بهبود عملکرد از IT بهره گیری نمایند.