دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری:

فاما و فرنچ در سال 1988 ولاکنی شوک، اشلیفر و ویشی[1] در سال 1993 ارتباط بین بازده اضافی و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری را مطالعه نمودند بطوریکه در پژوهش خود به مقصود کنترل اثر اندازه شرکت آغاز سهام مختلف را از نظر اندازه در 5 گروه مختلف طبقه بندی نمودند و سپس در هر یک از پنج گروه هم اندازه بر اساس نسبت  طبقه بندی نمودند و نظاره کردند که تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکتهایی با نسبت بالای   و شرکتهای با نسبت پایین   هست.

نسبت سود به قیمت هر سهم

باسو [2]در پژوهش خود ارتباط مستقیم بین بازده اضافی و نسبت  نظاره نمود. رین گانوم شواهد و مدارک تجربی مبتنی بر ارتباط قوی نسبت   با اثر اندازه را بدست آورد. فاما و فرنچ نظاره نمودند زمانیکه به اثر اندازه و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری توجه می گردد اثر نسبت سود به قیمت ظاهر نمی گردد و اینگونه استدلال نمودند که نسبت    بعنوان نماینده ای برای دیگر اثرات می باشد.

3-2 مروری بر تحلیل بنیادی و تکنیکال و روش کنسیلم

مسائل مالی همیشه برای افراد ، شرکت ها  و دولت ها با اهمیت بوده می باشد. هر یک از این گروهها به نوعی با این مسئله درگیر هستند و به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند. و به همین جهت بایستی تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند. یکی از این تصمیمات ، تصمیم گیری در مورد سرمایه گذار می باشد. راههای مختلفی برای سرمایه گذاری هست. سرمایه گذاری در بورس یکی از انواع آن می باشد. هرگاه از بورس سخن به میان می آید، این سوال به ذهن خطور می کند که در چه نوع اوراق بهاداری بایستی سرمایه گذاری نمود. بدیهی می باشد که سرمایه گذار کوشش می نماید تا آنجا که ممکن می باشد سود بیشتری بدست آورد.

[1] Lakonishok, Shleifer And Vishny

[2] Basu

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن ثروت مورد نظر خود از کل اطلاعاتی که به تعیین بازدهی و  قیمت گذاری سهام مربوط می گردد بهره گیری می کنند. آنها می توانند این اطلاعات را از مفاهیم بنیادین و یا تکنیکال کسب نمایند.

هدف اصلی محقق از انتخاب رویکرد کنسلیم که ترکیبی از تحلیل تکنیکی و بنیادی می باشد کمک به انتخاب سهام برتر جهت مدیریت پرتفوی و همچنین دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار می باشد و مسلماٌ نتیجه این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید.