دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعریف مفاهیم و واژه های اختصاصی پژوهش

۱- بازده سرمایه گذاری :

حاصل تفاوت جریان نقدی ورودی از جریان نقدی خروجی تقسیم بر جریان نقدی خروجی ” نرخ بازده سرمایه گذاری ” را مشخص می نماید. به مقصود محاسبه از ارتباط زیر بهره گیری می گردد :‌

 

 

که در آن  سود نقدی پرداختی

α درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی می باشد.

β درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مبلغ اسمی پرداخت شده بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی (و مطالبات)

۲- عایدی سالیانه هر سهم

رشد سالانه عایدی هر سهم که ویلیام اونیل این کار را به گونه متوسط برای پنج تا ده سال برای شرکتهای مختلف مطالعه کرده و به این نتیجه رسید که سهام‌هایی که صعودی بوده‌اند همگی دارای متوسط رشد سالانه عایدی هر سهم بالای ٢۵% بوده‌اند (اونیل;٢٠٠٢).

نکته مهم در محاسبه عایدی هر سهم در نظر داشتن متوسط سالانه آن می‌باشد. زیرا ممکن می باشد شرکتی مقداری از درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری یا پژوهش و توسعه نماید و در یک یا دو سال عایدی هر سهم  پایین‌تر از متوسط را تجربه نماید. اما این سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد، رشد قابل توجهی در عایدی را ایجاد خواهد نمود که لزوم میانگین گرفتن از ای پی اس را در خلال سالیان متفاوت توجیه می کند(اونیل;٢٠٠٢).

به دلیل اینکه اصول و استانداردهای GAAP[1] در امریکا برای گزارش درآمد از ایران دقیق تر می باشد ، لذا به دلیل عدم وجود قوانین حسابداری محکم بعضی از مدیران ممکن می باشد که سود خود را بالاتر یا پایین تر از واقع گزارش نمایند و با این حال عملکرد مالی خود راسالم جلوه دهند .لذا برای جلوگیری از بروز معضلات در این مقاله برای اطلاعات عایدی هر سهم از جریان نقدی هر سهم [2] بهره گیری می گردد که مقیاس صحیح تری می باشد. در این مقاله از  جریان نقدی هر سهم به جای EPS بهره گیری شده می باشد.

٣-  جریان نقدی هر سهم :  حاصل تقسیم جریان نقدی عملیاتی بر تعداد سهام می باشد.

[1] Generally Accepted Accounting Principles

[2] cash flow per share

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن ثروت مورد نظر خود از کل اطلاعاتی که به تعیین بازدهی و  قیمت گذاری سهام مربوط می گردد بهره گیری می کنند. آنها می توانند این اطلاعات را از مفاهیم بنیادین و یا تکنیکال کسب نمایند.

هدف اصلی محقق از انتخاب رویکرد کنسلیم که ترکیبی از تحلیل تکنیکی و بنیادی می باشد کمک به انتخاب سهام برتر جهت مدیریت پرتفوی و همچنین دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار می باشد و مسلماٌ نتیجه این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید.