دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش انجام پژوهش

پژوهش حاضر ارتباط بین پنج متغیر رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام را مطالعه می کند و یک پژوهش           کاربردی – همبستگی – پس رویدادی می باشد.

لذا از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات همبستگی به شمار می رود .

همچنین از نظر روش شناسی، پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (بهره گیری از اطلاعات گذشته ) می باشد.

کاربردی بودن پژوهش از آن رو می باشد که هدف این پژوهش کشف کارایی رویکرد کنسلیم در بازار سرمایه می باشد. محقق در کوشش می باشد تا قابلیت بهره گیری از این روش را برای کسب بازدهی مثبت غیر نرمال آزمون نماید.

 

7-1 ) روش گردآوری اطلاعات و داده ها

اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با مبانی نظری پژوهش از کتب و مقالات تخصصی جمع آوری شده می باشد و لیکن    داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از بانک اطلاعاتی جامع شرکتها در سایت رسمی اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه های اطلاعاتی تدبیرپرداز و نیز ره آورد جدید حسب مورد استخراج می گردد.

 

8- 1 ) جامعه آماری و نحوه نمونه گیری 

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

شرکت های عضو در نمونه از بین شرکت های عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند انتخاب شده اند:

  • شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه باشند.
  • ماهیت فعالیت آنها سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشد، زیرا که ماهیت فعالیت این شرکتها متفاوت بوده و بر نتایج پژوهش اثرگذار می باشد.
  • طی دوره زمانی موردنظر سهام آنها حداقل هر 3 ماه یکبار معامله شده باشد. زیرا توقف بیش از حد معاملات شرکت، اثر رفتاری منفی بین معامله گران دارد.
  • اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای پژوهش در دسترس باشد.

 

9-1) محدوده زمانی و مکانی پژوهش

    محدوده زمانی پژوهش شامل سالهای ۸۶- ۸۲ هجری شمسی می باشد و و برای کاراتر کردن پژوهش سال     ۸۶-۸۷ را بعنوان یک نمونه عملی در نظر گرفته تا بتوانیم در صورت امکان مدلی را برای بهره گیری سرمایه گذاران عرضه نماییم. محدوده مکانی پژوهش در برگیرنده بورس اوراق بهادار تهران می با گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن ثروت مورد نظر خود از کل اطلاعاتی که به تعیین بازدهی و  قیمت گذاری سهام مربوط می گردد بهره گیری می کنند. آنها می توانند این اطلاعات را از مفاهیم بنیادین و یا تکنیکال کسب نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی محقق از انتخاب رویکرد کنسلیم که ترکیبی از تحلیل تکنیکی و بنیادی می باشد کمک به انتخاب سهام برتر جهت مدیریت پرتفوی و همچنین دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار می باشد و مسلماٌ نتیجه این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید.