دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی و الویت بندی بسته های تور مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

به گونه کلی فرآیند انجام روش ANP به تبیین زیر می باشد:

 

4-1-1 ساخت مدل و پیکربندی:

در این مرحله همانطور که انجام گردید بایستی در آغاز مساله به روشنی تعریف و سپس اجزای آن در ساختاری منطقی و منظم، به صورت شبکه­ای با ارتباط­های منطقی، تقسیم­بندی شوند. در این مرحله معیارهایی که در تصمیم­گیری نهایی موثرند، شناسایی می­شوند.

بعد از این­که عناصر شبکه مشخص شدند، آن­ها بایستی به یکدیگر متصل شوند که این اتصال بر اساس نوع ارتباط آن­ها انجام می­پذیرد. در روش تحلیل شبکه، روابط و اثرات معیارها و گزینه­ها بر همدیگر وارد مساله می­گردد.

 

4-1-2 تشکیل ماتریس­های مقایسه زوجی و محاسبه بردارهای وزن

در این مرحله اندازه اهمیت هرکدام از عوامل و گزینه­ها را نسبت به هم به دست می­آوریم و سپس با در نظر داشتن روش­های موجود ضرایب را وزندار کرده به طوری که مجموع تمام عوامل مرتبط با یک عنصر مجموع ضرایبشان برابر یک گردد و با در نظر داشتن این برای هر عنصر یک ماتریس از ضرایب عناصر دیگر که با آن در ارتباط هستند تشکیل می­دهیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال پژوهش

سوالی که مطرح میشود این می باشد که:

  • آیامی­توان با در نظر داشتن شناخت مخاطب در صنعت خدمات مسافرتی و با در نظر داشتن سیاق فعلی فرآیند بسته­های مخاطب پسندتری طراحی نمود؟
  • اولویت­های انتخاب بسته­های مسافرتی در بین مشتریان(در ایران) چیست؟
  • آیا نتایج به دست آمده با طریقه فعلی تقاضا همخوانی دارد؟