منابع تحقیق درمورد استراتژی، استراتژی ها، استراتژیک

چهارم به طور مفصل‌تر در رابطه با نحوه ارتباط فیلدهای بازمهندسی با واحدهای عملیاتی سازمان به تفکیک هر واحد عملیاتی بحث خواهیم نمود. 3-6 استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک، جهت تدوین راهبردها 3-6-1 مفهوم کلی برنامه‌ریزی استراتژیک برنامه‌ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد بازاریابی، توزیع شده، سیستم اطلاعاتی

مشتریان از طریق یک سیستم الکترونیکی می‌باشد که علاوه بر ارضای تمایلات مشتریان با ارائه استراتژی‌های بازاریابی تحت وب، افزایش سود دهی سازمان مدنظر قرار می‌گیرد. همچنین قابل ذکر است در بازار رقابتی امروز سازمان‌هایی موفق خواهند بود که گستره بیشتری از مشتریان را تحت پوشش قرار دهند. از سوی ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط

کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در سازمان‌های انتفاعی و خصوصی خود اتخاذ نموده و براساس آن کوشیده‌اند با افزایش و به حداکثر رساندن اطلاعات مشتریان خود از طریق سیستم‌ها و ابزارهای مناسب ارتباطی، تعادل بهینه بین سرمایه‌گذاری مشارکتی و رضایتمندی آن‌ها برقرار نمایند و از این طریق سود و منفعت ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد بازاریابی، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط

این رابطه است. در دنیای کنونی توجه و عمل به اصول بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می‌رود. [17] 2-3-2 کارهای مرتبط در حوزه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری پل هریگان، الین رمزی و پاتریک ایباستن، در مقاله‌ای به تأثیرات ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد کسب و کار، بازاریابی، بازمهندسی

ه های 228 شرکت بین سال‌های 1996-1999). [13] آنها ارتباطی بین فناوری اطلاعات و بازمهندسی و عملکرد فرایند یافتند. تعامل بین فناوری اطلاعات و اوراق بهادار بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار، با بهره‌وری شرکت و ارزش بازار همراه می‌باشد. همچنین در این مقاله دیدگاهی برای سرمایه گذاری کسب و کار ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد بازاریابی، بازمهندسی، ارتباط با مشتری

شرایط اقتصادی باعث می‌شود، بودجه‌های فناوری اطلاعات به صورت دقیق و موشکافانه بررسی شوند، مدیریت ارتباط با مشتری همچنان به عنوان یک اولویت برای شرکت‌ها باقی می‌ماند. یک بررسی از شرکت‌های خرده‌فروش، نشان می‌دهد که 52 درصد از آن‌ها مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری

چکیده فارسی: قلب تمامی فعالیت‌های کسب و کار در سازمان‌ها، مشتری‌های سازمان هستند و در همین راستا تکنیکی تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری عنوان می‌گردد که به طور خلاصه عبارتست از استراتژی‌های تعیین شده جهت انتخاب، نگهداری و اداره نمودن مشتریان به منظور ایجاد ارزش. البته امروزه با توجه ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع evaluation، Technology

Loukil, J. Teghem, D. Tuyttens, Solving Multi-Objective Production Scheduling Problems using Meta-heuristics, European Journal of Operational Research, Vol. 161, pp. 42-61, 2005. [69] J.D. Schaffer, Multiple objective optimizations with vector evaluated genetic algorithms, in: J.D. Schaffer (Ed.), Genetic Algorithms and Their Applications: Proceedings of the First International Conference on Genetic ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع الگوریتم ژنتیک، شبیه سازی، جستجوی محلی

} } newChro.Fit(); return newChro; } عملگر جهش در عملگر جهش پس از انتخاب یک کروموزوم، دو ژن بصورت تصادفی انتخاب شده سپس مکان این دو ژن با هم جابجا می شود در هنگام تعویض مکان دو ژن، پارامتر b هر دو ژن نیز معکوس می شوند به این صورت ادامه مطلب…