پایان نامه

رتبه بندی عوامل تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی -پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه :   اهمیت موضوع (تعریف مساله Read more…

By 92, ago