دانلود پایان نامه

میلیون تا 150 میلیون ریال یا به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهد شد، چنان چه نقض حریم خصوصی به عنف یا با تهدید یا در شب یا بصورت دسته جمعی باشد، به حداکثر مجازات حبس محکوم خواهد شد.»


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش سوم:

حقوق و آزادی‌های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در حوزه ارتباطات خصوصی

این بخش در دو فصل تنظیم یافته است. که فصل نخست با عنوان حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی به بررسی مفهوم قلمرو ارتباط خصوصی، مصونیت ارتباطات خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران و اصول حاکم بر بازرسی ارتباط خصوصی می‌پردازد. فصل دوم اختصاص به ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی دارد که مبحث نخست آن اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم ارتباطات خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد، در مبحث دوم حمایت کیفری از نقض حریم خصوصی ارتباطات از نظر می‌گذرد.
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی
ارتباط خصوصی از مصادیق اصلی حریم خصوصی است که قانون گذار در قوانین برتر و عادی به شناسایی و حمایت از آن پرداخته است. در اسناد بین الملل نیز این حق مورد حمایت قرار گرفته و مقررات مهمی برای آن وضع شده است. حمایت از این حق اختصاص به حوزه خاصی از اجتماع ندارد بلکه در همه عرصه های اجتماعی از جمله دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی باید از طرف مقامات قضایی و ضابطین دادگستری رعایت شود، در آیین دادرسی کیفری حقوق و آزادی های فردی زیادی ناظر به این حوزه در تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده است که بررسی آنها نیازمند تعیین مفهوم و قلمرو ارتباط خصوصی است. بر این اساس این فصل در دو مبحث تنظیم می یابد که مبحث نخست به حق حریم می پردازد و در مبحث دوم اصول و ضوابط حاکم بر بازرسی ارتباط خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران مورد کاوش قرار می گیرد.
مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی
پیش ازتحلیل رویکرد اسنادبین المللی و حقوق ایران به حق متهم بر رعایت حریم ارتباطات خصوصی ضروری است، مفهوم ارتباطات خصوصی و قلمرو آن مشخص گردد.
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی
بند اول گفتار حاضر به مفهوم ارتباطات خصوصی می پردازد و بند دوم قلمرو ارتباطات خصوصی را در چند قسمت می کاود.
بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی
در دسته بندی کلی می توان ارتباطی را که مخاطب آن اشخاص نامحدود و نامعین باشد، ارتباط جمعی یا عمومی نامید هر چند در عمل تنها چند نفر به محتوای آن ارتباط دسترسی یابند در مقابل ارتباطی را که مخاطب، آن اشخاص محدود و معین می‌باشد می توان ارتباط خصوصی نامید چنان که برقرارکننده ارتباط عموم را مخاطب خود قرار دهد، آن چه را که بیان کرده است تابع آزادی بیان و ارتباط بوده و برای هر شخص دیگر قابل استفاده و ارجاع است درباره چنین ارتباطی اصل بر این است که بدون اجازه بیان‌کننده می‌توان اظهارات شفاهی یا مکتوب را آزادانه اشاعه داد اما چنان چه شخصی قصد داشته باشد پیام خود را صرفاً به شخص یا اشخاص محدود و معینی برساند دستیابی به چنین پیامی تابع اصول محرمانگی و رعایت حریم خصوصی است. بنابراین اصل بر این است که اشخاص ثالث حق رهگیری پیام مذکور را ندارند و دریافت‌کننده پیام نیز بدون رضایت صریح یا ضمنی ارسال‌کننده آن حق افشاء یا اشاعه آن را ندارد. و این جنبه از حریم خصوصی دربرگیرنده حق اشخاص به امنیت و محرمانه بودن محتوای کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ایشان است. البته امروزه این حق با ظهور اشکال جدید مراسلات همچون پست الکترونیکی و ارتباطات ماهواره‌ای، تلفن های بی سیم و امثال آن با مسائل جدیدی روبرو شده و توسعه مضاعف یافته است. از جمله مباحث قابل طرح در حق حریم ارتباطات خصوصی علاوه بر مصون بودن نامه ها و بسته های پستی از تفتیش و بازرسی، امنیت و مصونیت اطلاعات تلفنی از شنود، محرمانه بودن قبوض و صورتحساب های تلفن اشخاص، امنیت مراسلات داخل شبکه های دیجیتالی از جمله اینترنت و شبکه های اینترنتی و‌… هستند.
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی
ارتباطات در اشکال مختلف نظیر مرسولات پستی، تلفن، تلکس، فکس، بی سیم و وسایل رادیویی و‌… برقرار می شود. ارتباطات خصوصی قلمرو وسیعی دارد و کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات و داده های رایانه ای و رادیویی و اینترنتی را در بر می گیرد. امروزه با ظهور فناوری های جدید اشکال دیگری از مراسلات، همچون پست های الکتریکی، ارتباطات ماهواره ای، تلفن های بی سیم، اتاق های گفتگو و‌… ظهور پیدا کرده است که همه اینها داخل در محدوده حریم ارتباطات خصوصی قرار می گیرد. در آینده نیز با تحولات جامعه، طبیعتاً، اشکال دیگری از ارتباطات خصوصی پدیدار خواهد شد.
قانونگذار در اصل 25 قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد:«‌بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط، فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنان استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. این اصل مبنای حمایت از اطلاعات شخصی و عدم افشای آن می باشد و انواع مختلف ارتباطات را مصون از تجسس قلمداد کرده است.» امروزه برقراری هر ارتباط خصوصی از واسطه های انسانی یا فنی استفاده می کند که ممکن است این واسطه ها از مضمون پیام ارتباطی آگاه شوند.
برای مثال مقامات پست ممکن است نامه های ارسالی یا دریافتی را بازرسی و تفتیش کنند، یا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ارتباطات خصوصی را رهگیری کنند.
بند 7 ماده 2 لایحه حمایت از حریم خصوصی در تعریف ارتباطات چنین مقرر داشته است: «ارتباطات اعم از ارتباطات کلامی- حضوری، کتبی، الکترونیکی، سیمی و غیره است که به وسیله آن هرگونه مکالمه و انتقال
پیام در اشکال کلامی- حضوری، کتبی، داده، متن، تصویر، صدا، علائم، و نشانه ها و یا در یک شکل ترکیبی از آنها انجام می گیرد.»
منظور تدوین کنندگان این لایحه از بکار بردن واژه هایی مانند «غیره‌»یا «هرگونه» در بیان مصادیق ارتباطات، در نظر گرفتن قلمرو ارتباطات تا حدی است که برقراری ارتباطات به هر طریقی و از هر نوعی را مشمول تعریف این ماده قرار دهد. لایحه حمایت از حریم خصوصی تحت عنوان حریم خصوصی ارتباطات انواع ارتباطات را در سه بند، ارتباطات پستی، ارتباطات از راه دور و ارتباطات کلامی و حضوری و ارتباطات اینترنتی تقسیم کرده است. در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به انواع دیگری از ارتباطات رایانه‌ای اشاره شده است. اکنون ارسال صدای انسان از طریق شبکه های تلفنی یا از طریق جریان های الکترونیکی یا سیستم های دیجیتالی متداول شده است. در فرض اخیر صدای انسان در واحد بایت، کدبندی شده در شکل دیجیتالی ارسال می شود. همین امکان برای ارسال داده های رایانه ای وجود دارد. داده های رایانه ای ممکن است دقیقاً همانند سیگنال های تلفن ارسال شود یا از طریق کابل ها منتقل شود یا از طریق سیستم‌های رادیویی کوتاه موج با فرکانس های بالا ارسال شود. در فاصله های خیلی دور معمولاً داده های رایانه‌ای از مجرای خطوط تلفن عادی و پس از تبدیل شدن (با وسیله ای به نام مودم) به شکل دیجیتال و سیگنال های موج مانند از طریق شبکه های تلفن منتقل می شود. همانطور که رایانه ها روز به روز کارآمدتر می شوند مودم ها نیز مدل های مطلوبی برای ارسال بایت ها در ثانیه پیدا می کنند و قادر به ارسال حجم زیادی از داده ها می‌شوند. داده های رایانه ای تقریباً نیمی از ترافیک شبکه تلفن را شامل می شود و این نسبت در حال افزایش است و دریافت داده ها شش برابر سریع تر از دریافت صداست.

مراسلات جمع «رسل» و در لغت به معنای فرستاده شده است و گفته شده مقصود از آن «هر نوع مکتوب کاغذی است، که به ادارات پست و سایر ادارات دولتی داده می شود و علی الاصول باید به دست اشخاص معینی برسد. اعم از اینکه سرباز یا سربسته باشد و یا کارت پستال و یا کارت ویزیت و نظایر آن و یا به صور دیگری باشد. در عین حال مفتوح یا معدوم نمودن مراسله‌ای که سفید است ولی دارای آدرس و مشخصات می باشد نیز جرم است. زیرا ممکن است ارسال همین کاغذ یا کارت سفید حاوی رمز و تعلیمات قراردادی خاص بین گیرنده و فرستنده باشد. و به نظر می رسد مراسله لزوماً یک مکتوب کاغذی نمی باشد و هر چیزی را که افراد از طریق پست برای دیگران ارسال می نمایند شامل می شود.
ارتباطات از راه دور شامل مخابرات و مکالمات می گردد. منظور از مخابرات جمع مخابره و کلمه ای عربی است و به معنای خبر دادن، خبری را بوسیله تلگراف و تلفن ابلاغ کردن و یا ابلاغ خبری بوسیله تلگراف و تلفن است. ولکن از آن جائیکه خبر دادن بوسیله تلفن را اصطلاحاً مکالمه گویند مخابرات را باید منصرف به تلگراف بدانیم. مقصود از مخابرات در ماده582 نوشته ای است که از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر اعم از داخل کشور یا خارج از کشور و با استفاده از وسایلی نظیر تلگرام، مورس و‌.. ارسال می‌نمایند.
مکالمات اختصاص به موبایل یا تلفن ثابت و تلفن بی سیم ندارد. بلکه سایر امواج رادیویی و ماهواره‌ای را در بر می گیرد. ماهواره های ارتباطات از راه دور به عنوان ایستگاه‌های گیرنده و فرستنده عمل می‌کنند که سیگنال‌های دریافتی را تقویت کرده، مجدداً پخش می‌کنند، به گونه‌ای که کلیه ایستگاه‌های زمینی که در معرض آن قرار دارند می توانند پیام هایی را به یکدیگر ارسال یا از یکدیگر دریافت می‌کنند. علاوه بر این، بخش عمده ای از ارتباطات بین‌المللی از طریق کابل صورت می گیرد. مخابرات نیز امروزه از طریق تلتکست و تلگراف، فکس، مودم، دورنگار و غیره صورت می‌گیرد.
ارتباطات خصوصی همیشه نیاز به استفاده از وسیله و ابزار نیست. گاهی افراد به صورت فیزیکی و با حضور در کنار یکدیگر اقدام به ارسال پیام لفظی و رفتاری می‌کنند، افراد ممکن است این گونه ارتباط را در محیط های عمومی و سربسته برقرار می‌کنند، اگر دو نفر در خیابان، پارک، ورزشگاه ها، دانشگاه و سایر امکان عمومی، اقدام به ارتباط خصوصی نمایند، سایر افراد حق تجسس از این ارتباط را ندارد. همچنین است زمانی که دو یا چند نفر در یک محیط خصوصی سربسته یا سر باز ارتباطات خصوصی برقرار می‌کنند، در این صورت اشخاص ثالث و فاقد صلاحیت مجاز به شنود و مداخله در این ارتباط نمی‌باشند.
با اختراع کامپیوتر و ظهور اینترنت که از به هم پیوستن شبکه های مختلف در عرصه جهانی یا ملی پدید می آید ارتباطات شخصی شکل دیگری به خود گرفت و در مقایسه با وسایل سنتی ارتباط از راه دور از سرعت و گستره بیشتری برخوردار گشت اکنون هر‌کس می‌تواند با استفاده از ایمیل پیامی را به دیگری ارسال کند یعنی یک شکل ارتباط بدون کاغذ شامل ارسال داده‌های محاسبه شده از یک رایانه به رایانه دیگر ارسال شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روش‌های سنتی و تلفن گردد ولی استفاده از این شیوه جدید ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد به‌طوری که اشخاص دیگری غیر از دریافت‌کننده پیام اعم از ارائه‌کنندگان ایمیل یا افراد ثالث دیگر به آسانی می‌توانند به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آن را بخوانند. ارتباطات اینترنتی اختصاص به پست‌های الکترونیکی ندارد بلکه بعضی از سایت های اینترنتی صفحه های جداگانه در اختیار کاربران قرار می‌دهند که از طریق آن افراد به مبادله پیام- عکس- فیلم و داده های صوتی و غیره به یکدیگر می‌پردازند که در بسیاری از موارد جنبه خصوصی دارد علاوه بر این در محیط اینترنت اتاق‌های گفت و گوی آن لاین به صورت عمومی و خصوصی معروف به «اتاق‌های چت» پدیدار گشته که افراد می توانند از طریق آن به صورت خصوصی یا عمومی ارتباط برقرار کنند. ارتباطات اینترنتی شامل برقراری هرگونه مکالمات صوتی و تصویری و ارسال پیام از طریق اینترانت هم می‌شود. که به شبکه‌های به هم پیوسته صفحات وب در یک محیط ملی می‌گویند.
گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی
مصونیت ارتباطات خصوصی یکی از اصول حقوقی بنیادین بشر و لازمه زندگی اجتماعی و حفظ کرامت افراد است که مورد تأیید قوانین بسیاری از کشورهاست. در عرصه بین الملل نیز سازمان های بین المللی و دولت ها تلاش کرده اند به مصونیت ارتباطات خصوصی جنبه جهانی بخشیده و آن را یکی از قوانین آمره و از حقوق عرف بین الملل به حساب آورند در این گفتار به مصونیت ارتباطات خصوصی در اسناد بین الملل از یک طرف و جایگاه آن در نظام کیفری ایران از سوی دیگر پرداخته می شود.
بند اول: در اسناد بین المللی
در اسناد بین الملل حرمت مراسلات و مکالمات و به طور کلی هر نوع ارتباطات خصوصی افراد درحالت عادی به رسمیت شناخته شده است. اما در خصوص ارتباطات خصوصی زندانی و متهم در اسناد بینالمللی بحثهای مطرح شده است. بر این اساس در قسمت نخست به حرمت ارتباطات به طور کلی پرداخته می شود. ودر قسمت دوم مصونیت ارتباطات خصوصی متهم و زندانی بحث می شود
الف) اسناد جهانی حقوق بشر
لزوم محرمانه بودن و سری بودن نامه ها و مذموم تلقی کردن گشودن و بازرسی نمودن آن ها همواره از اصول مسلم و مورد قبول تمامی جوامع در اعصار مختلف بو
ده است. در همین راستا ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود.»
دیگر مقررات اسناد بین المللی ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که مقرر می دارد: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد تعرضات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود.»
حرمت مراسلات حکایت از آن دارد که هر کس حق دارد روابط خود با دیگران را مصون از هرگونه وقفه و سانسور برقرار کند، در این خصوص واژه مرسولات تنها شامل مواردی که از طریق پست رد و بدل می‌شود نیست. بلکه شامل مکالمات تلفنی، تلکس، ایمیل، هم می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که روند تفسیری مفهوم کلی مرسولات کماکان به گونه ای باشد که در هماهنگی یا تحولات تکنولوژیک باشد. بر این اساس می‌توان شیوه‌های ارتباطی همچون ایمیل را داخل در حیطه حمایتی مفهوم مرسولات گنجاند. بعلاوه آن چه که از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر بر می آید تضمینات مقرر در رابطه با مرسولات بیشتر در ارتباط با وسیله و شیوه ارتباط است تا محتوای آن. لذا دولتها نمی توانند برای مثال به این نحو استدلال کنند که مکالمات تلفنی مربوط به فعالیتهای مجرمانه خارج از حیطه حمایتی حق حریم خصوصی است . بعبارتی همینکه اصولاً مکالمه از طریق تلفن یا تلکس یا از طریق نامه صورت پذیرد همین کافی است تا آن را مصون از تعرض تلقی کنیم صرفنظر از آن که محتوای آن چه باشد. خلاصه آن که مرسولات می بایست بی وقفه و بدون آنکه باز یا به نحوی از انحاء خوانده شود،ارسال گردد. هرگونه نظارتی در این خصوص اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی، قطع مکالمات تلفنی، تلگرافی، استراق سمع، ضبط مکالمات می بایست،ممنوع شود که در این خصوص دولت‌ها موظفند تدابیر قانونی را جهت تضمین امنیت مرسولات در مقابل مداخلات اتخاذ کنند.
ب) کنوانسیون های بین المللی:
علاوه بر اسناد جهانی حقوق بشر کنوانسیون‌های بین‌ المللی نیز حرمت ارتباطات خصوصی را به رسمیت شناخته ‌اند. از جمله ماده‌12 قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در زمان جنگ مقرر می‌دارد: «هرگونه قدغن نمودنمکاتبات که به علل نظامی یا سیاسی بوسیله دولت متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاهتر خواهد بود.» پیشینه این مضمون در ماده 76 قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی نیز تکرار شده است. ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک اشعار می دارد: «1- در

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع مقاله با موضوعنوشتهای
p

دیدگاهتان را بنویسید